GÓI CƠ BẢN

1,550,000 VNĐ/ NĂM

 • Đáp ứng các nghiệp vụ bán hàng
 • Báo cáo tổng quan về doanh thu
 • Đáp ứng các nghiệp vụ quản lý
 • Báo cáo đầy đủ về quản lý
 • Phí khởi tạo: 880,000 VNĐ/điểm
 • Đào tạo tập trung tại nhà hàng: 2,800,000 VNĐ/1 khóa/ tối đa 10 người/ 2 ngày

GÓI NÂNG CAO

2,550,000 VNĐ/ NĂM

 • Đáp ứng các nghiệp vụ bán hàng
 • Báo cáo tổng quan về doanh thu
 • Đáp ứng các nghiệp vụ quản lý
 • Báo cáo đầy đủ về quản lý
 • Phí khởi tạo: 880,000 VNĐ/điểm
 • Đào tạo tập trung tại nhà hàng: 2,800,000 VNĐ/1 khóa/ tối đa 10 người/ 2 ngày

Nghiệp vụ bán hàng

Bán hàng thông thường, bán hàng khuyến mại, bán hàng trả lại, đặt chỗ, ghi order, quản lý bar/bếp, bán hàng mã vạch, quản lý nghiệp vụ bàn, quản lý thanh toán ( tiền mặt, ngân hàng)

Báo cáo tổng quan doanh thu

Các báo cáo liên quan tới doanh thu, hàng hóa, khách hàng

Nghiệp vụ quản lý

Nhập hàng, xuất hàng, chuyển kho, tồn kho, thu, chi, công nợ, quản lý khách hàng, quản lý thẻ vip, quản lý thẻ trả trước, quản lý coupon/voucher

Báo cáo đầy đủ về quản lý

Các báo cáo liên quan thu, chi, tồn kho, nhập, xuất, chi phí, lỗ lãi, khuyến mại, khách hàng